03-6831374

סיכום ההזמנה:

רוחב:80 ס"מ
גובה:200 "מ
עומק:43 ס"מ
צבע:מהגוני