03-6831374
וואטסאפ!

סיכום ההזמנה:

רוחב:60 ס"מ
אורך:60 ס"מ
צבע:אלומיניום חולי